સરકારે બદલ્યા સીમાવર્તી દેશોથી ખરીદીના નિયમો, ચીન સહિત આ દેશો પર લાદ્યા નિયંત્રણો

Government changed import rules from border countries.png

vyaapaarsamachar.com

નવી દિલ્હી: ગુરુવારે કેન્દ્રએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના ધોરણે ભારત સાથે જમીનની સરહદ ધરાવતા દેશોની જાહેર ખરીદીને પ્રતિબંધિત કરવા માટે તેના સામાન્ય નાણાકીય નિયમોમાં સુધારો કર્યો, જે ચાઇનાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવેલું પગલું છે.

જો કે, કોવિડ -19 ને ધ્યાને લેતા તબીબી પુરવઠાના કિસ્સામાં રાહત આપી છે. અને કેટલાક અન્ય પાડોશી દેશોને ધ્યાનમાં રાખીને, જે દેશો પાસે ભારતની ક્રેડિટ લાઈન છે અથવા વિકાસ સહાય પ્રદાન કરે છે તેમને પણ મુક્તિ આપવામાં આવી હતી.

એક અધિકારીએ સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારે સંરક્ષણના આધારે ભારત સાથે જમીન સરહદ ધરાવતા દેશોના બોલીદાતાઓ પર પ્રતિબંધ લાદવા અથવા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સહિતના પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે સંબંધિત બાબતોને લાગુ કરવા માટે સામાન્ય નાણાકીય નિયમો 2017માં સુધારો કર્યો છે.

નવા આદેશ મુજબ, ભારત સાથે જમીનની સરહદ વહેંચતા દેશોના કોઈપણ બોલીદાર માલ, સેવાઓ અથવા કામ અંગેની કોઈપણ ખરીદીમાં બોલી પાત્ર બનશે, જો બોલીદાર ‘સક્ષમ ઓથોરિટી’ સાથે નોંધાયેલ હશે. સક્ષમ ઓથોરિટી આ કિસ્સામાં ઉદ્યોગ અને આંતરિક વેપાર પ્રમોશન (ડીપીઆઇઆઇટી) માટે વિભાગ દ્વારા રચિત નોંધણી સમિતિ છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અનુક્રમે વિદેશ અને ગૃહ મંત્રાલયો તરફથી રાજકીય અને સુરક્ષા મંજૂરી ફરજિયાત કરવામાં આવશે.

આદેશ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ, સ્વાયત સંસ્થાઓ, રાજ્યની માલિકીની કંપનીઓ અને જાહેર ખાનગી ભાગીદારી પ્રોજેક્ટ્સ માટે લાગુ પડે છે, જે સરકાર તરફથી નાણાકીય સહાય મેળવે છે. “રાજ્ય સરકારની ખરીદી માટે, સક્ષમ ઓથોરિટીની રચના રાજ્યો કરશે, પરંતુ રાજકીય અને સુરક્ષા મંજૂરી જરૂરી રહેશે,” એમ નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે નવી જોગવાઈઓ તમામ નવા ટેન્ડરને લાગુ પડશે.

“પહેલાથી જ આમંત્રિત કરાયેલા ટેન્ડરના કિસ્સામાં, જો લાયકાતના મૂલ્યાંકનનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ ન થયો હોય, તો નવા ઓર્ડર હેઠળ નોંધાયેલા ન હોય તેવા બિડરોને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે. જો આ તબક્કો પાર થઈ ગયો હોય, તો સામાન્ય રીતે ટેન્ડર રદ કરવામાં આવશે અને આ પ્રક્રિયા ફરી શરૂ થશે. જાહેર હુકમના અન્ય સ્વરૂપો પર પણ આ હુકમ લાગુ થશે.

Web Title: Government imposes restrictions on public procurement from China, neighbours